Tar Industries

CAZANE  TERMALE , tip CT

Sunt cazane de oţel de înalt randament, de tip vertical sau orizontal, cu serpentină dublă, cu focar presurizat şi arzător automatizat, cu aer insuflat, pentru combustibil gazos sau lichid.

In gama de statii si instalatii produse de TAR MV, cazane termale sunt folosite in cadrul gospodariilor de bitum, statii de emulsie bituminoasa, statii de mixturi asfaltice.
 

  Aceste cazane au un randament minim de funcţionare de 90% şi o siguranţă maximă în exploatare determinată de sistemul de reglaj, protecţie şi automatizare cu care sunt echipate şi care asigură:
- aprinderea şi oprirea flăcării;
- semnalizarea temperaturii şi presiunii uleiului în cazan;
- siguranţa cazanului la supratemperatură;
- siguranţa cazanului la întreruperea circulaţiei uleiului în circuitul de încălzire;
- siguranţa cazanului la pierderi de ulei;
- protecţia la stingerea flăcării, defectarea circuitului electric, întreruperea alimentării cu combustibil.

 

- Tip cazan termal

CT 100

CT 150

CT 250

CT 350

CT 1250

- Putere termică maximă (Kcal/h)

110000

165000

275000

380000

1400000

- Putere termica utila maxima Kw

116 Kw

175 Kw

291 Kw

407 Kw

1453 Kw

- Randament minim

90%

- Consum gaz natural

13 Nmc/h

19,4 Nmc/h

32,4 Nmc/h

52,6 Nmc/h

162 Nmc/h

- Consum combustibil lichid

11,5 Kg/h

17,3 Kg/h

28,8 Kg/h

45 Kg/h

125 Kg/h

- Temperatură circuit încălzire

190 ºC -170 ºC

- Presiune de lucru

3 bar

- Temperatura medie a gazelor de  ardere la coş

200 ºC -220 ºC


Stabilirea tipului cazanului, a structurii şi echipării acestuia se fac de comun acord cu beneficiarul,  în  vederea asigurării unui raport optim preţ/calitate care să satisfacă necesităţile şi posibilităţile sale.
In funcţie de necesităţile beneficiarului, se pot proiecta si executa, cazane de capacităţi diferite faţă de cele specificate.