Tar Industries

Cazan termal

Cazan termal

CAZANE  TERMALE , tip CT Sunt cazane de oţel de înalt randament, de tip vertical sau orizontal, cu serpentină dublă, cu focar presurizat şi arzător automatizat, cu aer insuflat, pentru combustibil gazos sau lichid. In gama de statii si instalatii produse de TAR MV, cazane termale sunt folosite in cadrul gospodariilor de bitum, statii de emulsie bituminoasa, statii de mixturi asfaltice.     Aceste cazane au un randament minim de funcţionare de 90% şi o siguranţă maximă în exploatare determinată de sistemul de reglaj, protecţie şi automatizare cu care sunt echipate şi care asigură: - aprinderea şi oprirea flăcării; - semnalizarea temperaturii şi presiunii uleiului în cazan; - siguranţa cazanului la supratemperatură; - siguranţa cazanului la întreruperea circulaţiei uleiului în circuitul de încălzire; - siguranţa cazanului la pierderi de ulei; - protecţia la stingerea flăcării, defectarea circuitului electric, întreruperea alimentării cu combustibil.   - Tip cazan termal CT 100 CT 150 CT 250 CT 350 (...)

citeste mai mult
Tanc de bitum

Tanc de bitum

REZERVOR  BITUM  CU  SERPENTINĂ  DEMONTABILĂ, tip TBSD Tancurile de bitum cu serpentină demontabilă asigură depozitarea cu încălzire a acestuia în vederea furnizării în procesul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice sau a emulsiilor bituminoase, precum si depozitare si livrare in cadrul statiilor de bitum.     Rezervoarele de bitum TBSD sunt  construite în variantă cilindrică, orizontală, cu serpentină de încălzire cu ulei protejată cu tablă zincată şi cu racorduri pentru cuplarea la circuitul de încălzire cu ulei termal şi la circuitul de bitum. Serpentina de încălzire se execută din ţeavă laminată rezistentă la presiune şi temperature.   Rezervoarele se pot echipa cu: ♦ Agitatoare mecanice ♦ Gură de vizitare ♦ Scară de acces ♦ Robineţi şi pompe ♦ Indicatoare de nivel ♦ Teci pentru termometre     - Tip rezervor TBSD 30 TBSD 40 TBSD 50 TBSD 60 (...)

citeste mai mult
Gospodarie filer

Gospodarie filer

GOSPODARIE DE FILER, tip GF Gospodaria de filer are rolul de stocare si alimentare cu filer a instalatiilor de preparat mixturi asfaltice sau ciment pentru statiile de beton si gospodariile de ciment. Se utilizeaza ca instalatie fixa putand fi transportata usor pe un nou amplasament, fiind realizata din subansamble demontabile.     Silozul poate fi utilizat si pentru depozitarea altor materiale pulverulente ca: ciment, var, praf, substante chimice neutre care se preteaza transportului pneumatic si care nu actioneaza printr-un proces de corodare asupra materialelor si a stratului de protectie. La partea superioară, recipientul este prevăzut cu un filtru care opreşte praful ce se produce în timpul încărcării pneumatice a silozului. Pe partea inferioară a conului se montează dispozitivul pneumatic de spart bolţi. Incarcarea silozului se face pneumatic direct din containerul transportabil, iar descărcarea se realizează gravimetric printr-un şibăr oscilant care închide şi deschide partea de jos a conului silozului (clapeta de golire).   Rezemarea pe sol a silozului se face prin patru picioare tubulare flanşate la suporţii sudaţi pe corpul silozului. Pentru montaj în zone cu grad de seismicitate (...)

citeste mai mult
Filtru praf

Filtru praf

FILTRU  DE  PRAF Filtrul cu saci este destinat desprăfuirii gazelor arse produse de statiile de preparat mixturi asfaltice, statiile de desorbtie termica precum si alte instalatii de uscare.     Gazele arse  sunt aspirate de filtru împreună cu aerul cu praf si traversează materialul filtrant , unde pulberile sunt reţinute pe exteriorul sacilor. Gazele desprăfuite sunt aspirate de către ventilator prin tubulatura aferentă şi conduse spre coşul de evacuare în atmosferă.   Când sacii filtranţi se încarcă cu un strat de pulberi care reduc permeabilitatea gazelor şi creste depresiunea la aspiraţia ventilatorului, presostatul diferenţial comandă programatorul electronic de scuturare.   Pulberile desprinse, cad în partea inferioară a filtrului unde se află un şnec/snecuri care le transportă spre gura de evacuare după care sunt scoase printr-o ecluză cu clapete basculante. Şnecul este supravegheat în funcţionare de un sesizor de proximitate.     Procesul de filtrare este supravegheat prin instalaţia electronică. Pentru reglarea debitului de gaze la aspiraţia ventilatorului, filtrul este prevăzut cu o clapetă de reglaj comandată (...)

citeste mai mult
Predozator de agregate

Predozator de agregate

PREDOZATOR DE AGREGATE Predozatorul de agregate este destinat statiilor de preparat mixturi asfaltice sau betoane cu ciment pentru depozitarea pe flux şi predozarea volumetrică a agregatelor minerale ce intră în reţeta de fabricare. Predozarea  agregatelor minerale cu umiditate naturală se realizează volumetric, în mod continuu şi cu debit variabil asigurat prin viteza de deplasare a benzilor extractoare, funcţie de reţeta comandată.     Agregatele minerale, depozitate pe sorturi în apropiere sunt încărcate în buncăre, cu încărcătoare cu cupă sau cu benzi transportoare,de unde sunt preluate de benzile extractoare cu viteza adecvată reţetei şi deversate pe banda colectoare care le transportă spre uscătorul instalaţiei. Buncărele pot fi prevăzute cu grătare superioare de protecţie, cu vibratoare pentru compartimentele cu sorturi mici şi adezibile si cu pasarele şi scari de acces la partea superioară.   Echipamentul electric aferent predozatorului poate fi montat ca echipament auxiliar, fără a interveni în echipamentul existent al instalaţiei. Funcţie de destinaţie, predozatorul de agregate se realizează cu 1 pana la 5 compartimente, fiecare compartiment având capacitate (...)

citeste mai mult
Transportor cu banda

Transportor cu banda

TRANSPORTOR CU BANDA Transportoarele cu banda sunt destinate şantierelor de construcţii, staţiilor de preparat beton, asfalt şi betoane de ciment, carierelor şi balastierelor, statiilor de sortare aggregate, pentru transportul în vrac a materialelor granuloase şi pulverulente.       Se pot executa cu diverse unghiuri de înclinare, dupa destinaţie, greutatea specifică şi natura materialelor de transportat şi cu lungimi diferite in functie de necesitatea beneficiarului. Construcţia căii de transport poate fi dreaptă, în V şi în U in funcţie de materialele vehiculate. Antrenarea benzii se realizează cu motoreductor şi transmisie cu lanţ, puterea motoreductorului fiind impusă de productivitatea cerută, de lungimea benzii şi greutatea specifică a materialului vehiculat.   Pentru supraveghere continuă şi intervenţie rapidă, la solicitarea beneficiarului, banda se poate executa cu pasarelă laterală şi cu balustradă pe întreaga lungime.       De asemeni banda se poate executa cu coş de încărcare şi pâlnie de descărcare. Structura de rezistenţă este realizată modular, în construcţie sudată, din ţeavă rectangulară şi profile laminate. (...)

citeste mai mult