Search for:

Politica in domeniul calitatii, mediului si SSM

S.C.  TAR M.V.  S.R.L.  Iași in conformitate cu standardele ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, SR ISO 45001 : 2018  promoveaza  o politica orientata spre satisfacerea  permanenta  a cerintelor clientilor si a partilor interesate fata de produsele si serviciile oferite de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra mediului si de reducere a riscurilor privind securitattea si sanatatea in munca pentru proprii angajati,vizitatori prin desfasurarea  activitatilor in conditii de siguranta.

Concurenta tot mai acerba ce se manifesta pe piata internationala, precum si exigenta mereu crescanda a consumatorilor interni, aduc ca prim factor de diferentiere a producatorilor: calitatea, atat in realizarea produselor cat si a serviciilor prestate.

Politica S.C.  TAR M.V.  S.R.L.  Iași in domeniul calitatii vizeaza furnizarea de produse si servicii care sa satisfaca in permanenta cerintele clientilor nostrii, sub toate aspectele: calitate, incredere, siguranta in derularea contractelor, lipsa sesizarilor / reclamatiilor, a intarzierilor in livrare, etc.

In contextul legialatiei din ce in ce mai restrictive, destinata sa incurajeze protectia mediului si reducerea riscurilor pentru sanatate si securitate ocupationala, organizatia noastra este preocupata totodata, tot mai mult, sa controleze impactul propriilor activitati asupra mediului si sa-si administreze afacerile prin strategii care sa respecte si sa protejeze mediul inconjurator si factorul uman.

Obiectivele strategice ale S.C. TAR M.V. S.R.L. sunt:

I. Obiective calitate

I.1. Angajamentul  managementului  de la cel mai inalt nivel privind asigurarea conformitatii SMI inplementat cu cerintele standardelor ISO 9001 : 2015 analizarea si imbunatatirea continua a eficacitatii  SMI, precum si  satisfacerea cu promtitudine si responsabilitate a cerintelor si asteptarilor clientilor si a partilor interesate 

I.2. Alinierea, optimizarea si mentinerea in timp a calitatii produselor / serviciilor prestate, in conformitate cu exigentele impuse de client  respectant cerintele legale si de reglementare aplicabile  domeniului de activitate al organizatiei si a altor cerinte la care organizatia subscrie;

I.3. Largirea segmentului de piata pe care S.C.  TAR M.V.  S.R.L.  Iași il ocupa prin penetrarea pietei zonale si extinderea pietei actuale prin realizarea de produse / servicii noi si competitive cat si prin completarea bazei tehnice si materiale a organizatiei

I.4. Promtitudine in afacerile incheiate, respectarea termenelor  contractuale si loialitate fata de partenerii nostri;

I.5. Analizarea  riscurilor ne ajuta sa determinam factorii care pot cauza disfunctionalitati ale proceselor SMI sau deviatii de la rezultatele planificate si sa luam masuri pentru evitarea sau minimizarea efectelor negative. 

II. Obiective mediu SSM

II.1 Angajamentul  managementului de la cel mai inalt nivel privind asigurarea conformitatii SMI inplementat cu cerintele standardelor ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, SR ISO 45001 : 2018, analizarea si imbunatatirea eficacitatii  SMI, precum si angajamentul sau permanent privind satisfacerea cu promtitudine si responsabilitate a cerintelor si asteptarilor clientilor ,si a partilor interesate de prevenire a poluarii mediului si de reducere a riscurilor SSM,de prevenire a ranirilor si imbolnavirilor profesionale   

II.2..Comunicarea eficienta in cadrul organizatiei a politicii  si a perfomantelor de mediu si SSM; implicarea, constientizarea si incurajarea intregului personal in intelegerea si implementarea sistemului integrat calitate – mediu-SSM

II.3. Analizarea aspectelor de mediu semnificative si cele care pot genera SU ne ajuta sa luam masurile adecvate pentru evitarea sau minimizarea efectelor negative asupra mediului

II.4. Identificarea necesitatilor de instruire si efectuarea corespunzatoare a acestora in cadrul / in afara organizatiei, pentru personalul la nivelul functiilor relevante sau a carui activitate poate avea influenta asupra calitatii produselor / serviciilor realizate, sau un impact semnificativ asupra mediului;,sanatatii si securitatii ocupationale

II.5. Reducerea incidentelor de mediu si SSM;

II.6. Masurarea si monitorizarea permanenta a aspectelor semnificative/riscurilor SSM si a performantelor de mediu/SSM  in vederea reducerii riscurilor si imbunatatirii SMCMSSM; de prevenire a ranirilor si imbolnavirilor profesionale   

II.7. Angajamentul  managementului de la cel mai inalt nivel privind protejarea mediului investirea timpului si a efortului in prevenirea neconformitatilor pe linie de mediu si SSM  si nu  in corectarea acestor,protejarea mediului de aspectele nocive si degradare care rezulta din activitatile,produsele si serviciile firmei.

Politica in domeniul calitatii, mediului si SSM va fi disponibila pentru public si va fi analizata periodic pentru a ne asigura ca ramane adecvata si corespunzatoare pentru organizatie.

Directorul general al S.C. TAR M.V. S.R.L. Iași isi asuma intreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea si mentinerea SMI-ului la toate nivelele de conducere si executie.

08.03.2021

    Director general,

  Ing. Emil Ungureanu