Cazan termal CT

 

Sunt cazane de oţel de înalt randament, de tip vertical sau orizontal, cu serpentină dublă, cu focar presurizat şi arzător automatizat, cu aer insuflat, pentru combustibil gazos sau lichid.

Aceste cazane au un randament minim de funcţionare de 90% şi o siguranţă maximă în exploatare determinată de sistemul de reglaj, protecţie şi automatizare cu care sunt echipate şi care asigură:

–   aprinderea şi oprirea flăcării;

–   semnalizarea temperaturii şi presiunii uleiului în cazan;

–   siguranţa cazanului la supratemperatură;

–   siguranţa cazanului la întreruperea circulaţiei uleiului în circuitul de încălzire;

–   siguranţa cazanului la pierderi de ulei;

–  protecţia la stingerea flăcării, defectarea circuitului electric, întreruperea alimentării cu combustibil.

 

Caracteristici tehnice: