Stație de betoane 60mc/h – 100mc/h

Statia pentru preparat beton este destinată fabricării diferitelor tipuri de betoane şi mortare,în condiţii de calitate impuse de standardele în vigoare. Se utilizează ca instalaţie fixă si poate fi transportată uşor pe un nou amplasament, fiind realizată din subansamble demontabile. În construcţie standard staţia prepară betoane cu un număr de patru sorturi de agregate. Centrala este recomandată pentru locaţii unde distanţa de punere în operă a betoanelor este mai mare de 5 Km faţă de staţie, neexistând pericolul de segregare a betonului, sau ca acesta să facă priza înainte de punere în opera.

Centrala pentru preparat betoane este dotată cu toate subansamblele necesare funcţionării în regim automat şi semiautomat, asigurând calităţi superioare betoanelor (omogenitate şi precizie de dozare a componentelor), prin utilizarea de echipamente electronice fiabile.

Caracteristici tehnice:

Statie de preparat betoane de ciment funcţionează în ciclu automat realizând un număr de şarje programat iniţial.

Dozarea agregatelor se realizează, după reţeta prescrisă, prin cântărire adiţională, pe un cântar bandă situat sub buncărele stocatoare de agregate.

Dozarea cimentului se realizează simultan cu dozarea agregatelor şi constă în acţionarea transportorului cu şnec care alimentează cântarul de ciment.

Dozarea apei se realizează separat în perioada de dozare a agregatelor şi cimentului prin deschiderea electrovanei de comandă a admisiei apei în cântar.

Dozarea aditivilor se face gravimetric. Dupa dozare aditivul este scos din dozator cu o pompă şi introdus în cântarul de apă şi împreună cu aceasta este introdus în betonieră.

Amestecarea betonului in malaxor se realizeaza intr-un timp programat initial si stabilit in conformitate cu reteta si calitatea betonului preparat. Dupa epuizarea timpului de malaxare programat se comanda automat deschiderea sibarului de descarcare, moment in care betoniera incepe sa se goleasca in palnia de descarcare, respectiv in mijlocul de transport.

            Operatorul de la pupitrul de comanda poate interveni asupra descarcarii betonului in mijlocul de transport fara a influenta ciclul automat.

Avantaje:

Constructia utilajelor din componenta centralei permite o deplasare usoara a acestora cu mijloace de transport rutier sau cale ferata si necesita un timp minim pentru amplasare si punere în functiune.

Centralele de produs beton sunt un complex de masini, conceput modular astfel incat fiecare masina poate intra în combinatie cu alte masini, de capacitati corespunzatoare.

Cuvinte cheie: statie beton, centrala beton, ciment, betoniera, betoane.